Follow by Email

Leta i den här bloggen

onsdag 12 juni 2013

Fas 3-misär blir riksdagsfråga

Är det ett problem att allt fler arbetslösa i fas 3 är hänvisade till socialbidrag trots att de utför ett heltidsarbete?

Den frågan ställer riksdagskvinnan Hillevi Larsson (S) i en interpellation till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Hon vill också veta:
– Vad gör arbetsmarknadsministern för att bekämpa utvecklingen, där fler och fler heltidsarbetande inom fas 3 tvingas söka socialbidrag?
Hillevi Larsson skriver också att reglerna om arbetstider nyligen skärptes för fas 3-deltagarna. Nu ska de vara på sin fas 3-plats minst 40 timmar. Tidigare var minimigränsen 32 timmar i veckan.
– Vad gör arbetsmarknadsministern för att garantera möjligheterna att söka arbete och delta i utbildning för arbetslösa i fas 3, samtidigt som de ska vara på plats hos sina anordnare dagligen mellan klockan 8 och 17? undrar Hillevi Larsson.
Hon befarar att fas 3-deltagare tvingas till gratis heltidsarbete och bara får söka jobb och utbilda sig på fritiden, eftersom det är anordnarna som bestämmer om fas 3-deltagarna får söka jobb på arbetstid eller inte.
– Eftersom kontrollen av fas 3-anordnarna brister riskerar detta att bli ett allvarligt problem, skriver Hillevi Larsson.
Hon konstaterar dessutom att allt fler arbetslösa hamnar i fas 3, trots riksdagens beslut om att stoppa anvisningarna dit.

Mera om fas 3:
•904 färre utan pengar i fas 3
•Rekordmånga deltar i fas 3 utan ersättning


Text av Mats Pejer publicerad på Arbetet.se 2013-02-14

 

Inga kommentarer: