Follow by Email

Leta i den här bloggen

måndag 6 september 2010

Dags för fler nattisplatser

Barnomsorgen är inte anpassad efter arbetsmarknaden. Därför behövs ett lagstadgat krav på alla kommuner att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid, skriver riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S), ordförande för S-kvinnor Malmö.
Utbyggnaden av barnomsorg i offentlig regi har inneburit en revolution för jämställdheten och idag anses det självklart att man skall kunna kombinera arbete och familj.

Det är till och med lagstadgat att kommunerna skall erbjuda barnomsorg inom rimlig tid så att ingen skall behöva säga upp sig från sitt jobb eller tacka nej till ett nytt jobb för att barnomsorg saknas.

Men det finns en begränsning i lagen. Det finns inget krav på kommunerna att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid – det vill säga kvällar, nätter och helger.

I slutet av 2009 frågade Makalösa föräldrar landets kommuner hur många som erbjöd barnomsorg på obekväm arbetstid. 60 procent av dem som svarade uppgav att de inte erbjöd tjänsten över huvud taget.

Det i särklass vanligaste skälet som kommunerna uppgav till att de inte hade OB-barnomsorg var att det inte fanns någon efterfrågan. Den ekonomiska krisen och försämrad ekonomi i kommunen angavs också som skäl, särskilt från de kommuner som tidigare erbjudit tjänsten men nu dragit in den.

När det gäller efterfrågan kan man lätt beräkna den genom att titta på hur arbetsmarknaden ser ut. Inom många yrken gäller helt andra arbetstider. Som exempel kan nämnas kulturarbetare, poliser, personal i vården, äldreomsorgen, handeln, industrin, försäljningen och servicen. Förutom det uppenbara behov som finns – med småbarnsföräldrar som vänder sig till medier och startar upprop och insamlingar – finns också ett stort dolt behov.

Men det tär på relationerna att hela tiden binda upp släkt och vänner med påtvingad barnpassning. Det finns dessutom många föräldrar som inte har någon att tillgå. De riskerar att bli arbetslösa till följd av detta.

I synnerhet ensamstående föräldrar har en mycket tuff situation om de samtidigt jobbar OB.

14 procent av de ensamstående mammorna med barn under sju år är idag arbetslösa. Det är en hög siffra och kan ha ett samband med att barnomsorgen i många kommuner inte är anpassad efter hur arbetsmarknaden ser ut.

I många kommuner är budskapet till småbarnsföräldrar att de gärna får arbeta, men bara inom vissa begränsade yrkesområden och begränsade arbetstider. Annars får de ingen barnomsorg.

Det är ett hårt slag mot jämställdheten eftersom många kvinnor arbetar OB och huvuddelen av de ensamstående föräldrarna är kvinnor. Dessutom arbetar i många fall båda föräldrarna på obekväma arbetstider – då måste någon gå ner i arbetstid eller säga upp sig.

Brist på barnomsorg på obekväm arbetstid går stick i stäv med arbetslinjen. Genom att erbjuda både piska och morot kan vi påskynda processen. Det krävs ett lagstadgat krav på alla kommuner att erbjuda barnomsorg åt småbarnsföräldrar med obekväm arbetstid – piskan. Det måste också till ökade statsbidrag till kommunerna för att klara uppdraget – moroten. Denna satsning kommer att betala sig mångdubbelt både för stat och kommuner när landets småbarnsföräldrar fullt ut kan arbeta och fler barn får tillgång till förskolan.HILLEVI LARSSON

Debattartikel publicerad i Sydsvenskan söndag 5 september 2010

Inga kommentarer: