Follow by Email

Leta i den här bloggen

fredag 27 augusti 2010

Riv gränshinder i Öresundsregionen!

Inlägg på Kvällspostens debattsida publicerad 23 augusti 2010

Tio år efter Brons invigning befinner sig Öresundsregionen i stark tillväxt. Men fortfarande kvarstår en rad onödiga gränshinder som bromsar den fortsatta utvecklingen.
Trots den rådande lågkonjunkturen och jobbkrisen är Öresundsregionen en tillväxtregion. Idag arbetspendlar dagligen cirka 23 000 personer över nationsgränsen. Inom tio år pekar utvecklingen på närmare en fördubbling av antalet pendlare.
Men för att regionen skall kunna utvecklas till sin fulla kraft måste kvarvarande gränshinder rivas så att invånarna utan problem kan flytta, jobba, studera och bosätta sig på båda sidor av Sundet.
Jag anser att den svenska regeringen – och den danska – gjort alldeles för lite för att förbättra integrationen och därmed främja utvecklingen i Öresundsregionen.
Öresunds socialdemokratiska förening, som består av skånska och danska socialdemokrater, har tagit fram ett konkret handlingsprogram för att riva gränshinder i Öresundsregionen.
Skapa en gemensam Öresundstaxa för mobiltelefoni och mobilt bredband, tillgång till trådlöst internet i hela regionen, gemensamt pendlarkort för kollektivtrafiken som gäller inom hela regionen och ett gemensamt porto inom Öresundsregionen – särskilt nu när det svenska och danska postväsendet slås samman i ett gemensamt bolag.
Omförhandla skatteavtalet mellan Sverige och Danmark. Man skall betala skatt där man bor – inte där man arbetar! Det också dags för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
Vi ska ha en gemensam arbetsmarknad för Öresundsregionen. Danska och svenska arbetssökande skall kunna göra praktik i grannlandet utan att gå miste om understödet.
Arbetspendlare bosatta i Sverige som betalar avgift till danska a-kassor bör ha samma ersättningsnivåer som i Danmark. Idag får de ersättning enligt svenska a-kasseregler.
Satsa på danska i svenska skolor och svenska i danska skolor. Se till att vi kan finansiera bilaterala forskningsprojekt gemensamt över Sundet. Gemensamma forskningsprojekt ökar regionens konkurrenskraft.
El- och fjärrvärmeproduktionen i Öresundsregionen bör få räkna utsläppsmålen på ett gränsöverskridande sätt. Det skulle gynna lokal miljövänlig produktion.
Med dessa förslag till ökad integration i Öresundsregionen kan vi skapa en stark och hållbar tillväxt som innebär fler, inte minst gröna och klimatsmarta, jobb i vår region.


Hillevi Larsson
Riksdagsledamot (s) Malmö

Inga kommentarer: