Follow by Email

Leta i den här bloggen

tisdag 3 augusti 2010

Fler hyresrätter krävs!

Gästblogg Läge för Lägenheter publicerad 3 augusti 2010


När opinionsundersökningar genomförs om vilka de viktigaste politiska frågorna är brukar bostadspolitiken hamna ganska långt ner. Kanske beror det på att många av dem som svarar har sitt på det torra i och med att de har en bra ställning på bostadsmarknaden. Frågar man i första hand dem som saknar bostad eller har en svag ställning på bostadsmarknaden – inte minst unga – hamnar frågan högre upp på prioriteringslistan.

Tyvärr tror jag att man från politiskt håll många gånger utgår från opinionsundersökningar och då prioriteras inte bostadsfrågan. Istället borde man utgå ifrån att det finns stora grupper som befinner sig i strykklass på bostadsmarknaden och att något radikalt måste göras innan det blir ännu värre!

Att ha ett bra boende är lika grundläggande som att ha ett arbete. Utan egen bostad kan man inte flytta hemifrån och starta ett självständigt liv. Har man inte ett fast arbete får man inte lån till rimliga villkor och då kan man inte köpa en lägenhet. Många hyresvärdar ställer också krav på fast arbete för att få ett hyreskontrakt. Hur många ungdomar har idag fast arbete? Som student kan det vara mycket tufft att stå utan egen bostad samtidigt som man försöker studera.

Vad är då det grundläggande problemet? Ja, inte är det brist på villor, radhus och bostadsrätter. Är man bara beredd att betala vad det kostar och beviljas lån så är det inget problem att ta sig in på den marknaden. Till och med i storstäderna där bostadsbristen är som värst går det bra att ta sig in om man kan betala.

Problemet uppstår för dem som av olika skäl inte kan eller vill köpa sin bostad. För dem återstår hyresmarknaden och där är konkurrensen stenhård, särskilt i storstäderna där efterfrågan är störst.

Är man beredd att betala dyrt går det att sig in på hyresmarknaden. Det lilla byggande av hyresrätter som sker består främst av dyra, fashionabla hyreslägenheter. Men mindre, billigare hyreslägenheter är idag en bristvara. Det anses inte lönsamt att bygga sådana lägenheter.

Regeringen har avvecklat allt stöd för byggande och resultatet är tyvärr att bara egna hem, bostadsrätter och dyrare hyreslägenheter byggs. Det lilla bestånd billigare hyresrätter som byggs står främst allmännyttan för.

Marknaden skulle lösa problemen, men marknaden ser inte till människornas behov utan enbart till lönsamheten. Resultatet är att problemen har förvärrats.

Vi måste nu politiskt jobba för fler hyresrätter till rimliga hyror!

Här är några saker som vi behöver göra:

1. Statlig stimulans för byggande av billiga hyresrätter, då blir det mer lönsamt att bygga.

2. Försvåra ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Regeringen har gjort det lättare att ombilda vilket har bidragit till att antalet hyresrätter krympt under senare år.

3. Ta bort den skattemässiga diskrimineringen av hyresrätten vilket gör att hyresgästerna beskattas betydligt hårdare än ägare av egna hem.

4. Underlätta byggande av studentlägenheter och göra det billigare att bo där.

5. Boende i studentkorridor är inte likvärdigt med boende i egen lägenhet. Därför måste beskattningen ändras till studenternas fördel.

6. Stoppa utförsäljningar av allmännyttan! Privatisering leder till att ännu fler ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter sker och att ännu färre hyresrätter och studentlägenheter byggs.

7. Gör byggprocessen snabbare och billigare! En effektivare planprocess och industrialiserat byggande kan bidra till detta.

8. Öka statens och kommunernas myndighetskontroll för att motverka byggfusk, kartellbildningar och skattefusk.

9. Värna de hyresrätter som finns genom att renovera och modernisera dem, då håller de längre. Fördelen med det äldre beståndet är att hyrorna är relativt låga jämfört med nybyggda hyreslägenheter. Statligt stöd i kombination med krav på hyresvärdarna kan åstadkomma det.

10. Slå fast att bostaden är en social rättighet och därmed ett offentligt ansvar. Ansvaret kan inte lämnas över till marknaden!


Hillevi Larsson, Riksdagsledamot (s), Civilutskottet

Inga kommentarer: