Follow by Email

Leta i den här bloggen

onsdag 3 februari 2010

Oseriösa fastighetsägare

Riksdagens frågestund torsdag 28 januari 2010

Anf. 26 HILLEVI LARSSON (s):
Herr talman! Jag vill ställa min fråga till bostadsminister Mats Odell.
Många hyresgäster runt om i vårt land har en rätt besvärlig situation, speciellt de som är utsatta för oseriösa hyresvärdar. Det finns mer av dem på de orter där det är bostadsbrist och där folk många gånger inte har något val. Man måste ha någonstans att bo, och det är brist på bostäder, speciellt hyreslägenheter.
De allra värsta exemplen handlar om lägenheter som helt enkelt inte underhålls och där hyrorna ändå kan vara skyhöga. I Malmö, som jag kommer från, finns skrämmande exempel. Kackerlackor kryper omkring i hundratal, och det är svåra fuktskador. Nästan allting håller på att rasa samman. Ändå underhålls det inte.
Nu har regeringen tagit bort möjligheten att hindra den som redan har fastighet att köpa nya. Då undrar jag: Är det verkligen rätt signal att sända ut?

Anf. 27 Statsrådet MATS ODELL (kd):
Herr talman! Tack för frågan! Det här är en viktig fråga.
Vi har lite olika dimensioner i det här. Vi har bland annat de delar av miljonprogrammet där vi har stor segregation. Hillevi Larsson nämnde själv en faktor, att det kryllar av kackerlackor. Det är knappast någonting som främjar integration.
Det här är ett stort problem i vissa delar av beståndet. När det gäller den delen kallade jag in kommunalråden, de kommunala bostadsföretagen och representanter för de boende i fredags i förra veckan till Finansdepartementet. Vi diskuterade detta. Vi har nu en bra ansats, och vi ska arbeta tillsammans, staten, kommunerna, bostadsföretagen och de boende, för att ta tag i de värsta problemen.
Sedan tog Hillevi Larsson upp en annan sak. Förköpslagen var inte effektiv. Det vi nu gör i stället är att vi skärper det här och sänker tröskeln för tvångsförvaltning. Det tror vi är ett mycket effektivare sätt, för det är inte alltid de här fastigheterna byter ägare. Vi vill kunna ingripa direkt om en fastighetsägare missköter sig.

Anf. 28 HILLEVI LARSSON (s):
Herr talman! Vi är helt överens när det gäller dem som redan har lyckats komma över fastigheter och missköter dem.
Man ska självklart lättare kunna tvångsförvalta de lägenheterna. Problemet är att man inte kan tvinga någon att bli tvångsförvaltare. Det föreslår inte regeringen heller. Det är inte speciellt attraktivt att bli tvångsförvaltare. Ofta har fastigheterna missköts så grovt att det är enorma summor det handlar om för att rusta upp dem igen.
Vi måste hindra dem från att köpa fler fastigheter. Det räcker inte att gå in när de redan har lyckats komma över fastigheter och i värsta fall hunnit låta dem förfalla. Kan man skärpa den lag som handlar om snabbare tvångsförvaltning kan man också skärpa förköpslagen, det vill säga möjligheten att se till att de som missköter sig åtminstone inte kan köpa fler fastigheter. Jag tycker att regeringen ska höja ambitionsnivån där.

Anf. 29 Statsrådet MATS ODELL (kd):
Herr talman! Om det hade varit som Hillevi Larsson säger skulle inte det här problemet ha funnits. Kommunerna har möjligheten i dag till förköp, men det är inte säkert att kommunerna är beredda att gå in och ta av skattepengar för att köpa fastigheter. Det som är effektivt är att gå in och tvångsförvalta, att ta ifrån de här fastighetsägarna dispositionsrätten över fastigheterna.

Inga kommentarer: