Follow by Email

Leta i den här bloggen

onsdag 17 februari 2010

Beskattning av pensionärer

Fråga i riksdagens frågestund torsdag 11 februari 2010

HILLEVI LARSSON (s):
Herr talman! Jag vill ställa min fråga till finansminister Anders Borg.
Pensionärerna blir allt fler. Det är positivt eftersom det betyder att människor har hälsan och lever länge. Men det är många pensionärer som är bekymrade för att bromsen nu har slagit till. Det är en hel del som får sänkt pension. Dessutom har gapet vuxit mellan vad löntagare betalar i skatt och vad pensionärer betalar i skatt, och det blir en allt större skillnad.
Det handlar så klart om kronor och ören. Människor vill ha mer att leva på. Man har som pensionär mindre än löntagare i genomsnitt, och det gäller speciellt de sämst ställa. Men det handlar också om principen. Pension är inget bidrag utan uppskjuten lön, och det ska också beskattas som lön. Därför är min fråga till finansministern: Är det inte rimligt att vi har den principen? Kan inte regeringen tänka sig att ändra den nuvarande principen?

Finansminister ANDERS BORG (m):
Herr talman! Det har varit väldigt tydligt för allianspartierna nu när vi börjar ta oss ur krisen, Sverige kommer upp på fast mark och vi ser att vi har starkare offentliga finanser än praktiskt taget alla andra europeiska länder att vi har en möjlighet att börja möta krisens ofärd.
Vi har då sagt att just pensionärerna är en av de grupper som vi har prioriterat allra tydligast. Arbetslösheten utvecklas bättre än vad vi har trott, och sysselsättningen är starkare. Då har vi också bättre offentliga finanser. Därmed finns det ett utrymme att se vad vi kan göra för pensionärerna.
Vi har sänkt skatten. Efter många år av socialdemokratiskt styre utan skattesänkningar har vi kunnat sänka skatten också för pensionärer. Vi hade den situationen att Socialdemokraterna bara sänkte skatten för löntagare. Nu har vi sänkt den två gånger. Det kan bli aktuellt med ytterligare steg i takt med att vi kan bedöma att de offentliga finanserna håller för detta.

HILLEVI LARSSON (s):
Herr talman! Som jag nämnde handlar den här frågan inte bara om kronor och ören. Det är dessutom hittills marginella skattesänkningar som kommit pensionärerna till del. Det handlar om grundprincipen att pension är uppskjuten lön och ska beskattas som lön.
I dag är det många pensionärer som betalar 1 000 kronor mer än löntagare i skatt. Det är mycket pengar för någon som från början har lite pengar. Pensionärer har ju mindre pengar än löntagare. Jag vill därför fråga: Är det inte rimligt att man betalar samma skatt på sin inkomst och att det ska gälla även för pensionärer?
Sverige är enligt PRO, Pensionärernas Riksorganisation, det enda land i Europa som har ordningen med en skattediskriminering av pensionärer. Statsministern menar att det inte är så. Men jag väljer att lyssna på PRO och undrar om finansministern också gör detsamma och tar till sig det budskapet.

Finansminister ANDERS BORG (m):
Herr talman! Det är inte en liten lättnad med 5,5 miljarder. Det är den nivån som skattelättnaden för pensionärer nu ligger på. Jag tror att pensionärerna tycker att det är för lite. Men det är mångdubbelt mer i skattesänkningar än vad de fick under den förra mandatperioden, eftersom de då inte fick någonting.
Det här med att man kan få samma skatt kan komma på två sätt. Socialdemokraternas grundläggande idé är att vanliga löntagare – vårdbiträden, sjuksköterskor och lärare – ska få höjd skatt. Att höja skatten för vanliga löntagare är kärnidén från den socialdemokratiska sidan. Då minskar skillnaden till pensionärerna. Vår idé är att alla ska få sänkt skatt, och vi har sagt att pensionärer och löntagare är mest prioriterade i det sammanhanget.
Det är tyvärr så att PRO har en rapport som bygger på felaktiga föreställningar. Man glömmer bort att man i andra länder har ett annat sätt att ta ut arbetsgivaravgifter. Det har föranlett till exempel KI att gå ut och korrigera de uppgifter som PRO lämnar. Det är bara att beklaga när sådana missförstånd för spridning på det sätt som de har fått i PRO:s rapport.

Inga kommentarer: