Follow by Email

Leta i den här bloggen

söndag 7 februari 2010

Jämställdheten backar

Fråga till statsministern under riksdagens frågestund torsdag 4 februari

HILLEVI LARSSON (s):
Fru talman! Jag tycker att jämställdheten de senaste åren på flera sätt har blivit sämre. Det är klart att finanskrisen har spelat in, och man kan se i hela Europa och världen att det är på det sättet. Men jag tror också att en del av regeringens beslut tyvärr har bidragit till exempelvis ökade inkomstklyftor mellan män och kvinnor. Man kan se att skattesänkningar framför allt har gått till män.
När det gäller diskussionen om deltidsarbetslösa, att det har blivit allt svårare för dem som jobbar deltid, slår det hårdast mot kvinnor eftersom det framför allt är de som är deltidsarbetslösa. Självklart slår det naturligtvis hårt mot både män och kvinnor om man är sjuk och jobbar deltid på grund av det, men det har slagit hårdast mot kvinnor. Det är många kvinnor som nu söker försörjningsstöd och till och med vänder sig till kyrkorna.
Min fråga till regeringen är: Kan det inte vara dags att omvärdera regeringens jämställdhetspolitik för att få ett bättre resultat?

Statsminister FREDRIK REINFELDT (m):
Fru talman! När det gäller grupper som står utanför, och framför allt genom denna finanskris, finns det en delvis alternativ beskrivning till den som Hillevi Larsson ger uttryck för. Vi har till exempelvis sett hur arbetslösheten huvudsakligen ökar inom verkstadsindustri och exportindustri. Det är fler män än kvinnor som blivit arbetslösa.
När det gäller den förändrade sjukfrånvaron – både sjukfrånvaron och antalet som lever med förtidspension eller sjuk- och aktivitetsersättning minskar – noterar vi att det handlar om fler kvinnor än män.
När det gäller regeringens utnämningspolitik har det gått från att man förr huvudsakligen värderades utifrån hur nära man stod det socialdemokratiska partiet, vilket gav fler män och färre kvinnor, till att man nu värderas utifrån kompetens och i riktiga rekryteringsprocesser. På det sättet blir det en bättre könsfördelning.
Det beror tydligen lite grann på, som vanligt, vilka perspektiv och vilka siffror man använder för att beskriva sitt Sverige. Det ligger kanske ett korn av sanning i både vad jag sade och vad Hillevi Larsson beskrev.

Inga kommentarer: