Follow by Email

Leta i den här bloggen

torsdag 16 juli 2009

Allt EU:s jordbruksstöd bör inte avvecklas

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2009-06-22

Det kraftigt kritiserade jordbruksstödet från EU är inte bara av ondo utan hjälper till att producera turism och hembygd och bevarar ovärderliga kulturmiljöer.
Det anser riksdagsledamöterna Hillevi Larsson(S) och Kerstin Engle(S) som imorgon besöker Bjärebygden tillsammans med naturentusiasten Sven Hernborg i syfte att visa de positiva med EU:s jordbruksstöd.

Tid:Tisdagen den 23 juni 2009.

Plats:Resan startar på Ängelholms järnvägsstation kl 10.15

Program: Resan startar på Ängelholms järnvägsstation kl 10.15 och går över Ängelholmsslätten till Sinarpsdalen.
Ledamöterna kommer att besöka lantbrukaren David Lindegren. Lindegren har ett 100-tal kor av den hotade rasen Rödkulla.
Besök kommer även att göras hos Anders Gunnarsson i Glimminge, en mjölkbonde med djur i kustreservat.
I resan ingår även att se Skånes finaste slåtteräng som är mycket gammal och sköts av Naturskyddsföreningen.
Dagen avslutas på Båstads station kl 14.00.Pressen är välkommen att följa med eller möta upp under resan.

Inga kommentarer: