Follow by Email

Leta i den här bloggen

torsdag 16 juli 2009

Nyckeln är jämlikhet

Det finns många områden att arbeta för de politiska visionerna. Det kan vara i EU, FN, i riksdag, kommuner eller varför inte vid köksbordet eller i det vardagliga mötet med grannar och vänner. Ingen politisk arena kan utesluta den andra.

I en tid där det talas mycket om de olika typerna av nya media glöms tyvärr ibland också det mänskliga mötet bort, hamnar lite i skymundan. Under EU-valrörelsen reste jag runt och hade fina politiska samtal med många människor. Nästan var fjärde skåning som röstade på socialdemokraterna valde att kryssa mig. Det känner jag stor tacksamhet och ödmjukhet inför.

Jag vill också understryka att även om inte kryssen nådde till det politiska forumet Europaparlamentet så kommer jag självklart fortsätta med de viktiga vardagliga politiska samtalen. Det är politikens innehåll som är det avgörande, inte enbart forumen. Jämställdhetsfrågorna får jag exempelvis nu förmånen att fortsätta driva som ledamot i styrelsen för S-kvinnor.

Vi i de svenska socialdemokraterna var pådrivande för att jämställdhetsfrågorna skulle vara i fokus i EU:s arbete för arbete och tillväxt – Lissabonstrategin. Det arbetet är viktigt såväl i Bryssel som här hemma i Sverige, i många olika politiska fora. Den nuvarande Lissabonstrategin sträcker sig till 2010 och möjliggör att arbetslivet görs på lika villkor för både kvinnor och män. Även efter 2010 måste självfallet det arbetet fortsätta, och jag vill vara drivande i frågan för en förlängning/förnyelse av Lissabonstrategin. Arbetet för fler jobb, ökad jämställdhet och tillväxt kommer vara högaktuellt även efter 2010. Lissabonstrategin har full sysselsättning som överordnat mål.

För att det skall uppnås måste kvinnors arbetskraftsdeltagande öka väsentligt och ett första mål är 60 procent på EU-nivå. Det är också viktigt att understryka att det inom ramen för Lissabonsprocessen finns mål om lika lön mellan män och kvinnor samt att bättre statistik ska utformas inom olika områden. Jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna får inte hamna på undantag med hänvisning till jobbkrisen, tvärtom.

Genom att bättre hantera de utmaningar jobbkrisen innebär, så att vi får bära både bördor och tillgångar mer rättvist i Sverige, så finns bättre möjligheter att skapa ett solidariskt samhälle. Nyckeln är ökad jämställdhet och jämlikhet.Hillevi Larsson
riksdagsledamot (S) Malmö

Inga kommentarer: