Follow by Email

Leta i den här bloggen

söndag 13 mars 2011

Valtribunal med journalister

Lyssna på Publicistklubben södra Valtribunal

Otillbörligt gynnande?
Trolöshet mot huvudman?
Förargelseväckande beteende?

Valet är över och diskussionen är i full gång. Vad hände? Och hur kunde det ske? Mosades Mona? Surfade Sverigedemokraterna in i riksdagen på en våg av massmediala misstag? Gör medierna politiken till ett reserv-Idol?


27 september var det eftervalsdebatt på Publicistklubben Södra krets. Vilket ansvar har media för att valrörelsen blev som den blev? Svaren söktes i en debatt med ombytta roller. Ansvariga redaktörer på de svarandes bänk och politiker på kärandesidan.

De kärande:
Allan Widman, riksdagsledamot för Folkpartiet
Julia Janiec, Malmö Stads stabschef, Socialdemokraterna
Olof Lavesson, riksdagsledamot Moderaterna
Hillevi Larsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
Lari Pitkä-Kangas, första kommunalråd för Miljöpartiet

De åtalade:
Heidi Avellan, politisk chefredaktör, Sydsvenskan
Robert Olsson, Beställare för samhälle och nyheter, SVT
Mattias Lundell, editionschef, Expressen

Domstolssekreterare: Per Svensson

Plats: Café le fil du Rasoir (Savoy) på Norra Vallgatan 62 i Malmö.

Released by: Publicistklubben Södra
Release date: Sep 27, 2010

Inga kommentarer: