Follow by Email

Leta i den här bloggen

onsdag 14 april 2010

Gränshinder bromsar Öresundsregionens utveckling

Publicerad i Sydsvenskan 8 april 2010

Tio år efter Brons invigning befinner sig Öresundsregionen i stark tillväxt. Men fortfarande kvarstår en rad onödiga gränshinder som bromsar den fortsatta utvecklingen, skriver riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S), som i morgon debatterar regeringens insatser för att förbättra integrationen med ministern för nordiska samarbetsfrågor, Cristina Husmark Pehrsson (M).
Trots den rådande lågkonjunkturen och jobbkrisen är Öresundsregionen en tillväxtregion. Utvecklingskraften och integrationen i Öresundsregionen har sedan Öresundsbron öppnade för snart tio år sedan varit dynamisk och framgångsrik.

Öresundsregionen är Nordens mest tätbefolkade område. Här bor 3,7 miljoner människor. På båda sidor av Sundet har Skåne och Själland integrerats.

Idag arbetspendlar dagligen cirka 23 000 personer över nationsgränsen. Inom tio år pekar utvecklingen på närmare en fördubbling av antalet pendlare.

Öresundsregionen har alla förutsättningar att vara en motor i svensk och dansk ekonomi. Tillsammans har Skåne och Själland utmärkta möjligheter att skapa en stark och stabil tillväxtregion för ökad sysselsättning, med ett brett utbildningsutbud och spetsig forskning och utveckling.

Men för att regionen skall kunna utvecklas till sin fulla kraft måste integrationen fortsätta så att invånarna utan problem kan flytta, jobba, studera och bosätta sig på båda sidor av Sundet.

För att detta skall uppnås krävs att en rad kvarvarande gränshinder rivs. Många av dessa hinder kan undanröJas av Sverige och Danmark gemensamt.

I morgon, fredag, kommer jag att debattera Öresundsintegrationen i riksdagen med regeringens nordiska samarbetsminister Cristina Husmark Pehrsson (M). Jag har skrivit en interpellation och frågat Husmark Pehrsson vilka initiativ hon har tagit och är beredd att ta i syfte att på olika sätt öka integrationen i regionen.

Jag anser att den svenska regeringen – och den danska – gjort alldeles för lite för att förbättra integrationen och därmed stärka tillväxten i Öresundsregionen. Mycket mer kan göras för att utnyttja den kraft som finns i vår region. Integrationen måste påskyndas. Takten är för låg.

Utgångspunkten för integrationsarbetet måste vara att på olika sätt underlätta tillvaron för Öresundsmedborgarna.

Öresunds socialdemokratiska förening, som består av skånska och danska socialdemokrater, har tagit fram ett konkret handlingsprogram för att riva gränshinder och därmed öka integrationen i regionen.

Det handlar till exempel om att skapa en gemensam Öresundstaxa för mobiltelefoni och mobilt bredband, om tillgång till trådlöst internet i hela Öresundsregionen, om att införa ett gemensamt pendlarkort för kollektivtrafiken som gäller inom hela regionen och om att skapa ett gemensamt porto inom Öresundsregionen – särskilt nu när det svenska och danska postväsendet slås samman i ett gemensamt bolag.

Det handlar om att göra en översyn av skattelagstiftningen och omförhandla skatteavtalet mellan Sverige och Danmark. Målet måste vara att man skall betala skatt där man bor – inte där man arbetar. Sätt också snarast igång en gemensam svensk-dansk utredning om fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Det handlar om att skapa en gemensam arbetsmarknad för Öresundsregionen. Danska och svenska arbetssökande skall kunna göra praktik i grannlandet utan att gå miste om understödet.

Arbetspendlare bosatta i Sverige som betalar avgift till danska a-kassor bör ha samma ersättningsnivåer som i Danmark. Idag får de ersättning enligt svenska a-kasseregler.

Satsa på utbildningsmöjligheter till alla. Satsa på danska i svenska skolor och svenska i danska skolor. Det måste också bli lättare att finansiera bilaterala forskningsprojekt över Sundet. Gemensamma forskningsprojekt ökar regionens konkurrenskraft.

En viktig uppgift är att värna om den gemensamma miljön. Öresundsregionen skall arbeta för att bli världsledande inom miljöteknikområdet.

El- och fjärrvärmeproduktionen i Öresundsregionen bör få räkna utsläppsmålen på ett gränsöverskridande sätt.

Det skulle gynna lokal miljövänlig produktion.

Med dessa förslag till ökad integration i Öresundsregionen kan vi skapa en stark och hållbar tillväxt som innebär fler, inte minst gröna och klimatsmarta, jobb i vår region.HILLEVI LARSSON

Inga kommentarer: