Follow by Email

Leta i den här bloggen

onsdag 14 april 2010

Befria Västsahara!

Debattartikel puclicerad i tidningen ETC 10 april 2010


Situationen för civilbefolkningen i det ockuperade Västsahara blir allt värre. Samtidigt fortsätter svenska fiskebåtar att fiska vid Västafrikas kust i strid mot folkrätten. Sverige, liksom övriga omvärlden, måste agera för ett fritt Västsahara innan katastrofen är ett faktum, skriver riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S).

Västsahara är Afrikas sista koloni. Efter att tidigare ha lytt under spansk överhöghet blev Västsahara äntligen fritt 1975. Friheten varade dock bara några dagar innan grannländerna Marocko och Mauretanien ryckte in med tungt beväpnade trupper och ockuperade landet. Huvuddelen av befolkningen drevs på flykt och lever allt sedan dess i flyktingläger i öknen i Algeriet.

Inledningsvis försvarade sig västsaharierna mot sina ockupanter och snart drog sig Mauretanien tillbaka. Kampen leddes av Västsaharas befrielserörelse, Polisario Front. År 1991 övergick Polisario till fredlig kamp. Orsaken var att FN då gav västsaharierna nytt hopp genom att besluta att en folkomröstning skulle hållas där västsaharierna själva skulle få avgöra sin framtid.

Sedan dess har Marocko lyckats sabotera genomförandet av tio planerade folkomröstningar och ändrat befolkningssammansättningen i Västsahara. Marockanska bosättningar har upprättats och en minerad mur har byggts på ockuperad mark.

Marocko ägnar sig åt plundring av Västsaharas rika naturtillgångar – bland annat fosfat, olja och fisketillgångar. EU har ett fiskeavtal med Marocko, som innebär att europeiska fiskare får fiska i Västsaharas vatten, utan att Västsaharas folk tillfrågats eller får del av intäkterna. Detta avtal har fördömts av FN eftersom det strider mot folkrätten. Nu har till och med EU:s egna jurister underkänt avtalet!

Sverige har som enda land i EU sagt nej till fiskeavtalet. Men det har inte hindrat svenska fiskebåtar från att ”flagga ut” och fortsätta fiska vid Västsaharas kust i strid med folkrätten och Sveriges utrikespolitik. Det har även visat sig att fiskoljekapslar, utvunna ur fisk från Västsahara, kunnat säljas i svenska hälsokostbutiker utan att västsaharierna fått någon del av intäkterna. Därmed riskerar svenska konsumenter att bli delaktiga i brott mot folkrätten!

Snart är det dags att förlänga Fiskeavtalet. Då bör vi från svensk sida kräva att avtalet sägs upp. Vi bör även kräva att det samarbetsavtal som finns mellan EU och Marocko suspenderas, eftersom det innefattar Västsahara.

Den humanitära situationen i Algeriets flyktingläger är mycket dålig och förvärras hela tiden. Det ekonomiska stödet från både FN och EU har minskat under senare år, med påtagliga negativa effekter i form av vatten-, mat- och medicinbrist i lägren. Biståndet till flyktingarna måste snarast utökas.

En rad organisationer, inklusive Amnesty och Human Rights Watch, kräver att FN ska ge sin övervakningsstyrka i Västsahara, MINURSO, mandat att registrera och rapportera Marockos brott mot de mänskliga rättigheterna på ockuperad mark. I dag släpper Marocko varken in journalister eller internationella observatörer i Västsahara som kan rapportera om vad som händer, trots att det strider mot gällande FN-resolutioner.

Situationen för civilbefolkningen i det ockuperade Västsahara har förvärrats. De senaste åren har otaliga västsaharier dömts i rättsvidriga processer, berövats sina jobb och sin lön, relegerats från skolor, förflyttats med tvång eller fått se sina hem skövlade. Många har också trakasserats, misshandlats, våldtagits, torterats, fängslats och mördats. På senare tid har förföljelsen mot människorättsaktivister trappats upp. Kampen för självständighet betecknas som landsförräderi och kan straffas med döden.

Västsahariernas tålamod är inte oändligt. Om omvärlden ställer sig kallsinnig till de rättmätiga kraven finns en överhängande risk att striderna åter blossar upp. Sverige bör i detta sammanhang arbeta förebyggande i stället för att vänta tills katastrofen är ett faktum. Vi måste verka för att FN ser till att den utlovade folkomröstningen snarast genomförs.

Det är nu också dags att Sverige ansluter sig till de länder som erkänt Västsahara som ett land. Sverige skulle därmed som första land i Europa ge ett erkännande åt västsahariernas fredliga kamp för att återfå det land som stals från dem av Marocko för 35 år sedan. Genom att inte erkänna Västsahara legitimerar man Marockos orättmätiga krav på att räkna Västsahara som en del av Marocko.

Hillevi Larsson
Riksdagsledamot (S)

2 kommentarer:

Mouaad sa...

Jag skulle uppskatta om Ni kunde tänka på följande frågor:
1. Ockupation: Varför talar Ni aldrig om ockupationen Marocko genomled?
2. Ni tycks älska att säga att Väst Sahara är Afrikas sista colony: Melilia och Ceuta? Och dem andra små öarna som är under spansk kontroll?
3. Enligt Er varför har Algeriet som är till hundra procentig ansvarig för sahariernas villkor i lägren inte placerat dem i ett bättre område?
4. Skulle Ni inte kunna fråga Algeriets regeringen varför dem officiellt vägrat och fortfarande vägrar låta FN genomföra en folkräkning i flyktinglägren?
Det humanitära biståndet har blivit en lönsam verksamhet for Polisario:s ledare. Tills när?
Den mest brådskande delen i Sahara fråga är hur man få befolkningen ut ur Tindouf lägren i sydvästra Algeriet? Hur övertalar man den algeriska armén att denna konstgjorda konflikt inte gynnar utvecklingen för Nord Afrikas folk.
Det är vårt ansvar att hjälpa till att lösa denna konflikt och undvika att ta ställning.
Mouaad Joumani

Mouaad sa...

ber jag Dig vänligen ta lite tid från ditt fullspäckade schema och läs denna Rapport.

http://www.esisc.org/index.php?page=2

datum: 30/04/2010