Follow by Email

Leta i den här bloggen

fredag 11 april 2014

Brevet från Barnombudsmannen

För några veckor sedan fick alla riksdagsledamöter brev från Barnombudsmannen med en årsrapport. Som enda ledamot fick jag fel brev från Barnombudsmannen, vilket senare visat sig.

I mitt brev låg ett fyrkantigt följebrev i exakt samma storlek som årsrapporten. Brevet inleddes med information om att Barnombudsmannen måste ingripa vid misstanke om att ett barn far illa. Det verkade vara upplysningar till riksdagsledamöterna om BOs uppdrag och skyldigheter.

Sedan kom, vad jag uppfattade som, ett fiktivt exempel på den typ av missförhållanden som BO måste agera mot. Brevet var undertecknat av Barnombudsmannen, Fredrik Malmberg.

Naturligtvis trodde jag att brevet var ett följebrev till årsrapporten. Särskilt som inget annat brev fanns i kuvertet.

Riksdagsledamöter får väldigt mycket post, därför vill avsändarna ofta sticka ut i mängden genom udda utskick. Jag har fått tuggummin i medicinförpackningar, pepparkakshus, "överlevnadskit" för fattiga studenter i form av nudelpaket med mera. Fiktiva exempel är inte ovanliga i brev till oss ledamöter. Jag är van vid udda kampanjer och annorlunda grepp för att få oss ledamöter att uppmärksamma budskapet.

Jag hade ingen anledning att tro att Barnombudsmannen skulle skicka sekretessbelagda uppgifter till mig, särskilt inte i form av följebrev till en årsrapport som går till alla ledamöter.

Jag har högt förtroende för Barnombudsmannen, som arbetar mycket seriöst och kämpar för barnens rättigheter. Att just BO skulle skicka uppgifter om ett enskilt barn förespeglade mig aldrig. Myndigheten har ju extra säkra rutiner för att skydda barnen. Därför kunde jag aldrig tro något annat än att det var ett fiktivt exempel jag fått ta del av i brevet.

Både Barnombudsmannen och journalisten som intervjuade mig för Ekot på Sveriges radio sa att vem som helst skulle uppfatta brevet som följebrev, och exemplet i brevet som ett fiktivt exempel. Det var med andra ord lätt att bli lurad av brevet.

Eftersom jag dessutom är engagerad i barnrättsfrågor blev jag glad för att BO agerar för utsatta barn. Därför lade jag också ut brevet på sociala medier och berömde Barnombudsmannen för att lyfta fram barnperspektivet, stå upp för utsatta barn och driva deras fall. Hade jag inte varit engagerad i barnrättsfrågor hade jag inte lyft fram brevet, så det var en olycklig omständighet att just jag fick brevet.

Då BO nästan direkt uppmärksammade att jag lagt ut det felaktiga brevet, kunde jag snabbt plocka bort det. Men både jag och Barnombudsmannen är mycket ledsna över det som skett.  Barnombudsmannen polisanmälde den egna myndigheten för det felaktiga utskicket. Jag blev informerad om detta och tycker att det är bra att man tar det på allvar. Polisen har inte gått vidare med ärendet utan menar att det är en olyckshändelse.

Kampen för att stärka barnens rättigheter och hjälpa utsatta barn går vidare. Jag har stort förtroende för Barnombudsmannen i detta arbete.

Inga kommentarer: