Follow by Email

Leta i den här bloggen

söndag 10 november 2013

Elddop väntar ministern

Hillevi Larsson och Ylva Johansson vill ha svar på frågor om de nya kraven på arbetslösa. Sedan den 1 september ska de arbetslösa rapportera in vad de har gjort för att få jobb varje månad. Från och med mars nästa år gäller kravet en halv miljon arbetslösa.
Hillevi Larsson varnar för att de nya kraven kan leda till att de arbetslösa söker ännu fler jobb som de redan på förhand vet att de inte kan få. Redan i dag dränks många arbetsgivare av ansökningar, men av dem är bara ett fåtal relevanta. Följden blir att arbetsgivare slutar att annonsera ut lediga jobb och i stället går via kontakter.
– I takt med att antalet jobbansökningar ökar ytterligare, finns stor risk att ännu färre arbetsgivare kommer att annonsera ut lediga jobb. Det minskar jobbchanserna för alla de arbetslösa som saknar kontakter och därmed bara kan söka de jobb som annonseras ut, skriver Hillevi Larsson.
Hon vill bland annat veta om regeringen tänker utvärdera det nya systemet för kontroll av arbetslösa och ta reda på om det verkligen leder till arbete. Hon vill också veta vad regeringen tycker är viktigast: mer tid och resurser för ökad kontroll av arbetslösa eller mer tid och resurser för kvalificerad hjälp att öka jobbchanserna.

Arbetet 2013-11-04

Inga kommentarer: