Follow by Email

Leta i den här bloggen

onsdag 28 augusti 2013

(S) pressar regeringen om minskade utbildningsplatser

POLITIK. Socialdemokraterna fortsätter attackera regeringen för att ha dragit ner på antalet utbildningsplatser. Den här gången är det riksdagsledamoten Hillevi Larsson som utmanar regeringen och utbildningsminister Jan Björklund i en interpellation.


 

Socialdemokraterna har länge riktat kritik mot att regeringen minskat på antalet utbildningsplatser. Detta i en tid då allt fler söker sig till högskolor och universitet.
I sin interpellation, ställd till Jan Björklund, tar riksdagsledamoten Hillevi Larsson (s) upp frågan och konstaterar att minskningen av utbildningsplatser ”skett inom snart sagt alla utbildningsområden” – även bristyrken.
”Länder i vår omvärld satsar alltmer på högre utbildning, exempelvis vårt grannland Danmark, som nu bygger ut med målet att öka andelen högskoleutbildade från 50 till 60 procent av befolkningen. Tittar man på högskoleutbildning hos den yngre befolkningen 25–34 år ligger Norge i topp, tätt följt av Sydkorea. Sverige kommer först på plats 9, en minskning med fyra platser sedan toppåret 2006”, skriver hon.
Under interpellationsdebatten, som planerats till 12 september, kommer Hillevi Larsson att ta upp tre frågor:
• Är det inte dags att utöka högskoleplatserna med tanke på den höga arbetslösheten och behovet av utbildad personal på arbetsmarknaden?

• Vilket alternativ erbjuder ministern och regeringen alla de kvalificerade sökande som inte kommer in på sina högskoleutbildningar på grund av regeringens otillräckliga anslag till högskolorna?

• Kan ministern och regeringen tänka sig en särskild satsning på bristyrkesutbildningar i samarbete med högskolor och universitet för minskad arbetslöshet och bättre matchning på arbetsmarknaden?
 

Publicerad i Dagens Opinion 2013-08-15, 12:03

Inga kommentarer: