Follow by Email

Leta i den här bloggen

onsdag 31 mars 2010

Kvinnokampens år!

Krönika publicerad i Aktuellt i Politiken 22 mars

Internationella kvinnodagen är över för denna gång och allt kan återgå till det vanliga – eller?
Nej, låt istället jämställdhetsfrågan leva under valrörelsen!

Högerregeringens politik har inneburit ett hårt slag mot kvinnor. Inkomstklyftorna mellan män och kvinnor har ökat och regeringens skattesänkningar har främst gynnat män.
Grymmast av allt är jakten på sjuka och deltidsarbetslösa kvinnor.

Först slog regeringen till mot de deltidsarbetslösa och krävde att de skulle säga upp sig och söka heltidsjobb. Konsekvensen är att mängder av kvinnor blivit heltidsarbetslösa och fått sin ekonomi sönderslagen!

Sedan var det dags att attackera de sjukskrivna. Många av dem är svårt sjuka kvinnor som inte orkar arbeta alls eller bara deltid. Till och med cancersjuka och döende har fått besked att de måste arbeta heltid!

Alltfler tvingas nu söka försörjningsstöd eller gå till kyrkan som sista utväg. På en del håll har kyrkorna ransonerat sina matpaket för att klara den ökade anstormningen av desperata, utfattiga människor. Främst är det ensamma mammor och kvinnliga fattigpensionärer som måste söka hjälp. Var fjärde ensamstående mamma är fattig!

Regeringens vårdnadsbidrag har ytterligare försämrat jämställdheten. Det gör att kvinnor tappar fotfästet på arbetsmarknaden och blir än mer ekonomiskt beroende av sina män. Barnen får inte heller tillgång till förskolans pedagogiska verksamhet.

Under borgarnas regeringsår har 25 000 människor förlorat sina jobb i kommuner och landsting, huvuddelen kvinnor. Vi blir alla lidande av dessa nedskärningar i välfärden.

Om vi vinner valet börjar arbetet med att röja upp efter högerregeringen. Men vi måste också vässa den egna politiken för att skapa ett jämställt samhälle.

Internationella kvinnodagen den 8 mars var startskottet för en kvinnokamp som ska kulminera med att vi väljer Sveriges första kvinnliga statsminister!


Hillevi Larsson

Inga kommentarer: