Follow by Email

Leta i den här bloggen

onsdag 3 mars 2010

Borgs svar ang. pensionärsskatten

Svar på skrtiflig fråga av Hillevi Larsson (s) Pensionärsskatten

Hillevi Larsson har frågat mig om det är min avsikt att landets pensionärer ska erhålla en symbolisk kompensation eller om jag avser att avskaffa skattediskrimineringen mot pensionärer.

Det centrala målet för regeringens ekonomiska politik är att bryta utan¬förskapet och att varaktigt öka sysselsättningen. Fler i arbete är en förutsättning för att säkra välfärden för en befolkning med allt fler äldre. Med fler människor i arbete skapas således förutsättningar för att finansieringen av välfärden säkras långsiktigt. Fler i arbete är därför av stor betydelse för att kunna tillhandahålla en god ekonomisk situation för bl.a. sjukskrivna, arbetslösa och pensionärer. Ett betydelsefullt medel i denna politik utgör jobbskatteavdraget som ges till personer med arbetsinkomster oavsett ålder och som är extra stort för dem över 65 år. Mot denna bakgrund är det inte aktuellt att förändra jobbskatteavdraget till att omfatta pensionsinkomster.

Utöver detta vill jag framhålla att skatten har sänkts för pensionärer i två steg genom det s.k. förhöjda grundavdraget för pensionärer. Skattesänk¬ningen är en del i regeringens välfärdssatsning och innebär en förbättrad ekonomisk situation för främst pensionärer med låga inkomster. Dessa reformer innebär att pensionärer från och med 2009 betalar mindre i skatt än under den tidigare social¬demokratiska regeringen.

Stockholm den 1 mars 2010Anders Borg

Inga kommentarer: