Follow by Email

Leta i den här bloggen

tisdag 4 december 2007

Julen och barnfattigdomen

Idag lämnade jag in den här interpellationen till regeringen angående barnfattigdomen och familjer som inte har råd att handla julklappar. Det ska bli intressant att se vad jag får för svar och om det blir något svar innan jul..


Interpellation angående Barnfattigdom

Många barn i Sverige lever under knappa ekonomiska omständigheter. Det gäller inte minst barn med ensamstående, deltidsarbetslösa och/eller lågavlönade föräldrar.
Regeringens neddragningar av ersättningen till sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer i kombination med höjda avgifter slår även hårt mot barnen.
Det nya förslaget att kraftigt begränsa möjligheten till deltidsstämpling kommer även det att drabba många barn.
Barn drabbas på många sätt av sina föräldrars dåliga ekonomi. De tvingas anpassa sig efter de knappa marginalerna och drabbas av det utanförskap som många låginkomsttagare i samhället upplever. Åtskilliga barn känner sig tvingade att hitta på resor de gjort på skollovet för att slippa berätta för läraren och klasskamraterna att de inte haft råd att resa någonstans.
Det är ytterst tveksamt att hävda att låginkomsttagare själva ”valt” eller ”förtjänat” sin situation. Men vad som är ännu värre är om man menar att även deras barn ”får skylla sig själva”!
Barnen är totalt oskyldiga offer som inte på något sätt kan göras ansvariga för föräldrarnas situation!
Vi måste arbeta för att alla barn i Sverige får en god uppväxt och att även fattiga föräldrar ges ekonomiska förutsättningar att tillgodose barnens behov!
Julen närmar sig nu. Detta är höjdpunkten på året för massor med barn. Samtidigt finns det många föräldrar som just nu undrar hur de ska ha råd med julklappar, julgodis och julmat till sina barn. Allt det barn hoppas på och som de vet att deras jämnåriga får.
Tyvärr finns det åtskilliga kommuner i Sverige som inte betalar ut socialbidraget förrän 27 december (alltså efter julafton!). Detta försvårar situationen ytterligare för de drabbade. Och detta samtidigt som flertalet löntagare enligt avtal får sin lön före jul, för att underlätta köp av julklappar, julmat m.m
Mina frågor till socialförsäkringsministern är:
Vad avser ministern göra för att hjälpa barn i familjer med knappa ekonomiska omständigheter?
Planerar ministern extra insatser till barn vars föräldrar fått sänkt ersättning till följd av regeringens politik?
Vad anser ministern att man kan göra för de barnfamiljer som inte får sitt socialbidrag utbetalt förrän 27 december?

1 kommentar:

Mathias sa...

Tack för att du belyser detta "kära" ämne. Ett ämne som många inte vill tala öppet om.

Jag har noterat att du är medlem i civilutskottet som ansvarar bl.a. för utsökningsbalken. Utifrån detta undrar jag vad du har för syn på det faktum att alla ensamstående umgängesföräldrar med löneutmätning per automatik berättigas till socialbidrag, eftersom de inte garanteras existensminimum. Beatrice Ask och Anti Avsan menar att detta inte är möjligt, men verkligheten ser ut just så.
Detta beror bl.a. på att kronofogden inte anser att dessa barn ingår i familjen och därmed får man ej tillgodoräkna sig normalbelopp för barnen. Har man t.ex. 2 umgängesbarn är man per automatik berättigad till ca 2000-4000kr per månad i socialbidrag.

Det rimliga anser jag vore att utmätningen minskades med minst motsvarande summa, eller att man fick räkna in normalbelopp med det antal dagar som barnet är hos föräldern (75-87kr/dag) och att tillägg gör för resekostnader. I KFM M 2006:1 hänvisar man istället till socialbidrag och p.g.a. detta görs ingen ändring i domstolen vid överklagande, på grundval av att kronofogden följer sina egna riktlinjer (rundgång).

Jag har skrivit även hos Anti Avsan, där du kan läsa mer om du så önskar.

Anser Du att detta är rimligt, då det bl.a. skapar nya grupper av fattiga barn?
Även höginkomsttagare blir per automatik socialbidragstagare, och ju mer man tjänar desto större del av bidraget går till privata fordringsägare.

Söker den berörde inte socialbidraget kan resultatet istället bli att umgänget uteblir, vilket jag personligen tycker är ännu värre.