Follow by Email

Leta i den här bloggen

söndag 17 maj 2015

Minska trycket på socialtjänsten!

De senaste åren har stora kostnader vältrats över på kommunerna, bland annat genom den tidigare regeringens nedskärningar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Den statliga skatten har sänkts, men många kommuner och landsting har istället tvingats höja skatten för att klara välfärden.
 
Åtskilliga sjuka och arbetslösa har fått vända sig till anhöriga för att få hjälp med sin försörjning. Andra tvingas vända sig till socialtjänsten för att överleva. I 9 av 10 kommuner har kostnaderna för försörjningsstöd ökat, till följd av den tidigare regeringens politik.

I storstäderna är situationen extra ansträngd för socialtjänsten. I Stockholm finns nätverket ”Nu bryter vi tystnaden” som bildats av socialsekreterare. Nätverket kämpar för bättre arbetsmiljö för socialarbetare och ökad rättssäkerhet för klienterna. Ett problem som nätverket lyfter fram är att de hårda dokumentationskraven bara handlar om ökad kontroll över klienterna, inte om att hjälpa människor att må bättre och bli självförsörjande. Anhopningen av ärenden på enskilda socialsekreterare har dessutom ökat markant. I stort sett det enda som hinns med är att alla ska få sina bidrag i tid i slutet av månaden. Den personliga kontakten och insatser för att långsiktigt hjälpa människor uteblir.

Det behövs mer resurser för att anställa fler socialsekreterare men även ökade insatser för att behålla erfaren personal. Den höga personalomsättningen är ett stort problem. Alltfler väljer att lämna sina jobb för att komma undan stress och tuffa arbetsvillkor.

Socialförsäkringarna måste återupprättas och vi måste göra skatte- och fördelningspolitiken mer rättvis. Lyckas vi minska klyftorna och fattigdomen minskar också belastningen på socialtjänsten.  

Kan vi få till stånd en bättre missbruks- och psykiatrisk vård innebär det mindre risk att socialtjänsten ska fungera som kontrollinstans för människor som i första hand behöver hjälp för sitt beroende/sin sjukdom.

Avslutningsvis måste kraven på socialsekreterarna att kontrollera klienterna bli mindre rigida till förmån för direkt klientarbete. Det behövs mer samverkan med klienterna och huvudmålet måste vara att de ska få ett bättre liv.

2 kommentarer:

Kathy Hansen-Palm sa...

Det samt även lite andra saker är grunden för att socialtjänsten ska bli bättre. Den socialdemokratiska strävan är förhoppningsvis detta, vad jag vet. Men då går det inte att ha en Moderat regering som fortfarande styr och som har sett till att det blivit värre och värre inom alla områden som rör folk i utanförskap. Det blir ingen förbättring då så länge man går på Moderaternas politik, det har 8 års styre redan visat.
Kathy Hansen-Palm

Hillevi Larsson sa...

Tack för input Kathy! Problemet är att vi har en borgerlig budget, eftersom Sverigedemokraterna fällde vår budget. Men får vi bara igenom vår budget blir det annorlunda! Regeringen har dessutom startat ett särskilt arbete för att förbättra socialtjänsten. Mycket behöver förbättras!