Follow by Email

Leta i den här bloggen

fredag 13 juni 2014

Den sjuka sjukförsäkringen

När sjukförsäkringen försämras tvingas alltfler sjuka söka försörjningsstöd.  http://martinmobergsblogg.blogspot.se/2014/06/antingen-fortsatta-backa-eller-rora-sig.html?m=1

Inga kommentarer: