Follow by Email

Leta i den här bloggen

söndag 8 december 2013

Omvänd bevisbörda vid omprövning av arbetsskada

Just frågan om arbetsskadeförsäkringen och den idag omvända bevisbördan var föremål för en interpellationsdebatt i riksdagen, där socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) ställdes till svars av riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S). Kristersson gjorde som han brukar göra, ty de sjuka och arbetsskadade göre sig inget besvär i Alliansens Vi och Dom Sverige...:

Utdrag ur Martin Mobergs betraktelser 2013-11-28

Inga kommentarer: