Follow by Email

Leta i den här bloggen

torsdag 10 oktober 2013

A-kassan, kontrollerna och kaoset...

"Så med den nya skärpta regelsamlingen på plats, ska nu Arbetsförmedlingen hantera de hundratusentals aktivitetsrapporter som de arbetslösa var månad ska skicka in till sin handläggare och då ska man komma ihåg att det är så att var handläggare kan ha tiotals arbetslösa ja ibland ännu fler att hålla koll på. Det som Färnebo tar upp, är i skenet av det inte alls förvånande tyvärr kan jag konstatera det, ty AF får vackert hantera den ökande administrativa bördan inom sin befintliga budgetram och frågan är hur länge kommer det att hålla innan det havererar helt och hållet...? Andemeningen bakom detta är förutom att hålla ett etter hårdare vakande öga på de arbetslösa, att ansvarig myndighet ska spara in pengar på det och de pengarna ska då liksom det som sparats in på a-kassan gå till skattesänkningar för de som redan har mest..."

Rekommenderad läsning: Hillevi Larsson

Utdrag ur text av Martin Moberg på bloggen Martin Mobergs betraktelser 2013-10-08

Inga kommentarer: