Follow by Email

Leta i den här bloggen

torsdag 6 maj 2010

Budget för arbete, välfärd och jämställdhet

Denna veckan presenterades ett gemensamt budgetalternativ för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Det är en ny färdriktning för hela Sverige. Budskapet är tydligt: full sysselsättning, välfärd och starka offentliga finanser går före nya stora skattesänkningar. Vi behöver fler jobb, en grön omställning och mindre klyftor – för hela Sverige.

Vi behöver fler hyresrätter. Därför föreslås satsningar på ökat byggande. Välfärden måste bli bättre. Därför ska 12 miljarder satsas på kommuner och landsting. Det ger 10 000 - 15 000 jobb och förstärker kvaliteten i skola, vård och omsorg. Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen måste förbättras. Därför höjs ersättningsnivåerna och avgifterna till A-kassan sänks. Stupstocken i sjukförsäkringen tas bort.

Det är nu dags att uvärdera fyra år med regeringen Reinfeldt. De rikaste har fått mycket mer och männen har fått 30% mer än kvinnorna. Genom att satsa på förskolan, skolan och föräldraförsäkringen skapar vi bättre förhållanden för barnen och ökar jämställdheten. Satsningarna på förskola på obekväm arbetstid löser en hopplös situation för många kvinnor som idag saknar barnomsorg. Höjningen av underhållsstödet innebär ett tillskott för ensamstående mammor, varav var fjärde idag är fattig. Kvinnor ska dessutom kunna leva på sin lön. Därför ska rätt till heltid gälla!

1 kommentar:

Anonym sa...

männen har fått 30% mer än kvinnorna?????????


Referens till det?